5 Maji

Vendodhja: Tirane

Sheshi i ndertimit perkatesisht me godinen 7-8 qe eshte ne ndertim me destinacion sherbimi dhe banim ndodhet ne rrugen “5 MAJI”, ne nje zone relativisht pa ndertime rreth e rrotull dhe me nje siperfaqe prej 2695 m2 konform hipotekes se paraqitur. Duke qene nje zone ku ndertimet po fillojne mbi nje terren i cili pret per tu ndertuar , parcela e ndertimit eshte inkuadruar ne nje studim urbanistik i cili eshte fokusuar me teper ne zonen qe kufizohet nga rruga e dhene nga plani urbanistik dhe tjetra e hapur nga studimi. Keshtu ne kete kend eshte vendosur godina ku dy katet e para jane dyqane, te cilat percaktojne dhe vijen e ndertimit.