Dajti A

Vendodhja: Tirane

Objekti është një godinë banimi dhe shërbimesh me 6-8 kate dhe 6-9 kate, me 1-2 kate parking nëntokë. Ndërtesa gjendet në rrugën “Qemal Stafa”. Sipërfaqja e sheshit të ndërtimit gjithsej është 2987 m2, ndërsa ajo e ndërtimit është 13200 m2.