Pallati i verdhë

Vendodhja: Tirane

Ndërtesa është një godinë banimi dhe shërbimesh me 8 kate dhe 1 kat parking nëntokë. Objekti gjendet në adresën: Rruga “Tiranë – Kamëz”, km – 1, Mëzez, Tiranë. Sipërfaqia e ndërtimit gjithsej është 11.863 m2.