Fresku

Vendodhja: Tirane

Ndërtesa është një godinë banimi dhe shërbimesh, 5-7 kate, 1 kat bodrum. Objekti gjendet në adresën: Rruga “Qesarak”, Komuna Dajt, Tiranë. Sipërfaqja e sheshit të ndërtimit është gjithsej 2372 m2, ndërsa sipërfaqia e ndërtimit është 9734 m2.