Kamza

Vendodhja: Tirane

Sheshi i ndertimit me godinen 1 dhe 8 kate qe po ndertohet me destinacion sherbim dhe banim ndodhet ne aksin e rruges “Tirane – Kamzez”, ne Tirane, ne nje zone me ndertime periferike banimi me lartesi nga 7-8 dhe deri ne 9 kate. Parcela ndodhet menjehere pas bllokut te banimit qe po ndertohet nga firma malajziane. Distancat nga kufiri i prones jane vene sipas studimit te miratuar nga komuna e Kasharit. Objekti ka nje pozicionim gjatesor lindje-perendim me nje koefiçient shfrytezimi 55%. Siperfaqja e pergjithshme e ndertimit mbi toke eshte 11870m2 .