Kapelja

Vendodhja: Tirane

Sheshi i ndertimit ne te cilin po realizohet ndertimi i objektit 2-6 dhe 8 kate me destinacion sherbime dhe banimi ndodhet ne rrugen e “A.Z.ÇAJUPI” ne Tirane, ne nje zone relativisht qe po formulohet me ndertime te reja. Siperfaqja e parceles eshte 1109.7 m2. Ky studim kap nje bllok banimi te kufizuar me rruget “A.Z.Çajupi” dhe rruga “GJ.Muzaka”, si dhe rruget e tjera te hapura ne gjurmet e atyre ekzistuese ne perendim dhe ne jug. Ne qender te ketij blloku eshte krijuar nje siperfaqe e gjelber duke i dhene kompleksit ne anen e tij te brenshme hapesiren e nevojshme shoqerore.