Kaskada e hidrocentraleve Zall Okshtun

Vendodhja: Diber

Shoqëria “Perxhola” SH.P.K është një nga nënkontraktoret kryesorë për zhvillimin e punimeve të ndërtimit të Hidrocentraleve në Kaskadën Okshtun, Qarku Dibër.

Projekti është cilësuar si një ndër investimet me të mëdha me kapital 100% shqiptar. Pjesë e këtij projekti janë 5 Hidrocentrale dhe Diga me kapacitet rregullues 8,000,000 m3.

Për më shumë vizitoni faqen e DITEKO SHPK