“Lek Dukagjini”

Vendodhja: Tirane

Kjo godinë kufizohet nga ndërtesa e Televizionit Shqiptar në jug, me Ambasadën e Republikës së Maqedonisë në veri, me me ndërtesën e I.N.M.A. në perëndim dhe me shkollën “Kosova” në lindje. Sipëfaqja e tokës është 1500 m2, ndërsa sipërfaqja e godinës është 840 m2. Godina është 11 katëshe + 1 kat nën tokë. Sipërfaqja e plotë e godinës është 10140 m2, nga të cilat, 940 m2 janë dyqane, 1042 m2 janw parking, 1680 m2 janë zyra dhe pjesa tjetër është sipërfaqe banesash. Arkitektura e godinës është bashkëkohore dhe e dizenjuar për zonën ku është ngritur.