Shpërnda

Ambasada Italiane

Rikonstruksion i godinës së Ambasadës Italiane

Më shumë
Detajet e projektit Më poshtë mund të gjeni detaje në lidhje me projektin
  • Vendodhja: Tiranë
  • Data e fillimit: 01/04/2010
  • Data e mbarimit: 01/05/2010
  • Buxheti: 490,900 Euro
0
1

Rikonstruksion i godinës së Ambasadës Italiane