Shpërnda

Hoteli Grand

Detajet e projektit Më poshtë mund të gjeni detaje në lidhje me projektin
  • Vendodhja: Tiranë
  • Data e fillimit: 01/09/2000
  • Data e mbarimit: 01/12/2001
  • Buxheti: 900,000 USD
0
1