Shpërnda

Rruga “5 Maji”

Detajet e projektit Më poshtë mund të gjeni detaje në lidhje me projektin
  • Vendodhja: Tiranë
  • Data e fillimit: 01/05/2005
  • Data e mbarimit: 01/10/2007
  • Buxheti: 2,800,000 Euro
0
1