Shpërnda

Rruga e Freskut

Detajet e projektit Më poshtë mund të gjeni detaje në lidhje me projektin
  • Vendodhja: Tiranë
  • Data e fillimit: 01/06/2007
  • Data e mbarimit: 01/04/2009
  • Buxheti: 2,401,500 Euro
0
1