Shpërnda

Rruga “Tiranë-Kamëz”

Detajet e projektit Më poshtë mund të gjeni detaje në lidhje me projektin
  • Vendodhja: Tiranë
  • Data e fillimit: 01/11/2005
  • Data e mbarimit: 01/10/2008
  • Buxheti: 2,900,000 Euro
0
1