Shpërnda

Strukturë ekspozimi dhe qendër aktivitetesh

Projekt 3-4 kate dhe 1 kat nëntokë, për magazinim dhe montim lodra për fëmijë. E gjithë sruktura është konstruksion beton arme i pastër (Faccia Vista). Objekti gjendet në rrugën dytësore Tiranë-Vorë, Km 10.

Më shumë
Detajet e projektit Më poshtë mund të gjeni detaje në lidhje me projektin
  • Vendodhja: Tiranë
  • Data e fillimit: 01/05/2015
  • Data e mbarimit: 31/12/2017
  • Buxheti: 1,200,000 Euro
0
1

Projekt 3-4 kate dhe 1 kat nëntokë, për magazinim dhe montim lodra për fëmijë. E gjithë sruktura është konstruksion beton arme i pastër (Faccia Vista). Objekti gjendet në rrugën dytësore Tiranë-Vorë, Km 10.