Shpërnda

Hotel MonarC

I vendosur 600 metra nga sheshi Skënderbej, në Tiranë, MonarC Hotel është një hotel i vogël i vendosur në kryqëzimin e rrugës George W. Bush dhe Blvd. Zhan D’Ark.

Më shumë
Detajet e projektit Më poshtë mund të gjeni detaje në lidhje me projektin
  • Vendodhja: Tiranë
  • Data e fillimit: 01/05/2001
  • Data e mbarimit: 01/04/2007
  • Buxheti: 400,000 Euro
0
1

I vendosur 600 metra nga sheshi Skënderbej, në Tiranë, MonarC Hotel është një hotel i vogël i vendosur në kryqëzimin e rrugës George W. Bush dhe Blvd. Zhan D’Ark.