Shpërnda

Rruga “Bardhyl”

Detajet e projektit Më poshtë mund të gjeni detaje në lidhje me projektin
  • Vendodhja: Tiranë
  • Data e fillimit: 01/12/2008
  • Data e mbarimit: 01/08/2010
  • Buxheti: 1,056,400 Euro
0
1