Shpërnda

Rruga “Skënderbej”

Detajet e projektit Më poshtë mund të gjeni detaje në lidhje me projektin
  • Vendodhja: Durrës
  • Data e fillimit: 01/10/2001
  • Data e mbarimit: 01/12/2003
  • Buxheti: 130,400 Euro
0
1